Dr. Öğr. Üyesi Amine REFİKA

Dr. Öğr. Üyesi Amine REFİKA
Dr. Öğr. Üyesi Amine REFİKA

Biyografi

 

Sanat ve Etkinlikler


 • FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA ULUSAL JÜRİLİ KARMA SERGİ, 2015, Dumlupınar Üniversitesi, 2015
 • Engravist Uluslararası Baskıresim Etkinlikleri, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi - Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2016
 • Uluslararası İstanbul Gravürleri Sergisi, Yıldız Teknik Üniversietsi, 2016
 • II. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI, Karma Sergi, 2017, Antalya
 • 3. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı (IMFARTS), Karma Sergi, Antalya, 2018
 • VII. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu kapsamında EXHIPORT Kağıt İşler Karma Sergisi, Mazi, Serigrafi, Pinelo Art Gallery, Paris, Fransa, 2018
 • 5. Asos Congress Sempozyumu Kapsamında Uluslararası Karma Sergi,Gerçeğin İzdüşümü, Dijital Manipülasyon, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2018
 • 3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Sergi, Yeniden Doğuş, Dijital Manipülasyon, Kayaşehir Hilton Hotel, İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2018
 • Mekan ve Biçim Uluslararası Karma Sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, 'Bakış Açısı' Dijital Manipülasyon, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, 11-22 Şubat 2019

 

 • 'Dönüşüm' Uluslararası Karma Sergi, İsimsiz, Linol Baskı, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, 29 Nisan - 17 Mayıs 2019, Bişkek, Kırgızistan

 

 • FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Edirne Devecihan Kültür Merkezi Sanat Galerisi, FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü, 15-31 Ocak 2020

 

 • TBMM’nin Açılışının 100. Yıl Anısına Dijital sergi, FSMVÜ, İstanbul, 2020

 

 • Uluslararası Sanat Tasarım Konferansı PErformans Sergisi, "Sanatın İyileştirici Gücü" Poster Buca Eğitim Fakültesi, İzmir,14 Nisan 2021.

 

 • International Congress on Social Sciences for Sustainability, Online Sergi, "365 Gün" Poster, 9 Nisan-30 Mayıs, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2021

 

 • 5th INTERNATIONAL CONGRESS OF ART, DESIGN AND FASHION, "Kimlik" Poster, Online Sergi, Florence - Italy15 April 2021

 

 • What Unites Us 2. Online Exhibition April 27 Word Design Day, "Balance" Poster, 2021

 

 • INTERNATIONAL MEDITERRENEAN FRIENDSHIP EXHIBITION, "Friendship" Poster, FSMVÜ, 2021

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler


 • Bir Dijital Kültür Ögesi E-Yayıncılık, 5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul Üniversitesi, 2016, İstanbul     

     

 • İnteraktif Dijital Yayınların Dijital Dönüşümdeki Rolü, YARATICI ENDÜSTRİLER ULUSLARARASI TASARIM SEMPOZYUMU (01-02 Haziran 2016) BİLDİRİLER KİTABI, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016, İstanbul,     

 

 • İnteraktif Dijital Sanat Enstalasyonları Açısından Zaman-Mekan İlişkisi, 4. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, 2018, Alanya  

 

 • Görsel İletı̇şı̇m Açısından Sosyal Medyada Yer Alan Ürün Reklamlarının Çözümlenmesı, 2. yazar, Asos Congress 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2018, İstanbul      

 

 • Kamu Alanlarında Bulunan İ̇nterakif Reklam Panoların Sosyal FarkındalıkOluşturmadaki Rolü,Asos Congress 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2018, İstanbul             

 

 • DİJİTAL MEDYANIN SAYFA TASARIMINA VE OKURA ETKİSİ, Taras Shevchenka 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019, İzmir

 

 • KÜLTÜR-REKLAM ETKİLEŞİMİ, : Karadeniz 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sinop,2021

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


 • Bir İnteraktif Medya Aracı Olarak Kioskun Sosyal Etkileşimdeki Rolünün Örnekler Üzerinden İncelenmesi, Modular Journal, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 213 - 236, Yıl 2020
 • Dijital Yayınlar Grafiği Dersi Kapsamında Öğrencilerin Bölüm Projelerine Dahil Edilmesi: Uluslararası Poster Sergisi Posterist, Türkçe Amine REFİKA İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 2023 - Cilt: 9 Sayı: 17

Diger kitaplar


 • Gri Alan Tasarım, Norm, Karmaşa, Dijital Dönüşümün İzi, "Bir Dijital Kültür Ögesi Olarak E-Yayıncılık", Editörler: Ali Güney, Ahmet Melih Karauğuz, 78-97, 2021, İnsan Yayınları, İstanbul
Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
Sanat ve Tasarım
Yıldız Teknik Üniversitesi

Doktora

Grafik Tasarım
Haliç Üniversitesi

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2021
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünversitesi
Grafik Tasarım

Dr. Öğr. Üyesi

Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Bir İnteraktif Medya Aracı Olarak Kioskun Sosyal Etkileşimdeki Rolünün Örnekler Üzerinden İncelenmesi, Modular Journal, Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 213 - 236
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Dijital Yayınlar Grafiği Dersi Kapsamında Öğrencilerin Bölüm Projelerine Dahil Edilmesi: Uluslararası Poster Sergisi Posterist, Türkçe Amine REFİKA İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, 2023 - Cilt: 9 Sayı: 17
 • Diger Makaleler
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • Bir Dijital Kültür Ögesi E-Yayıncılık, 5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İstanbul Üniversitesi, 2016, İstanbul
 • İnteraktif Dijital Yayınların Dijital Dönüşümdeki Rolü, YARATICI ENDÜSTRİLER ULUSLARARASI TASARIM SEMPOZYUMU (01-02 Haziran 2016) BİLDİRİLER KİTABI, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2016, İstanbul,
 • İnteraktif Dijital Sanat Enstalasyonları Açısından Zaman-Mekan İlişkisi, 4. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, 2018, Alanya
 • Görsel İletı̇şı̇m Açısından Sosyal Medyada Yer Alan Ürün Reklamlarının Çözümlenmesı, 2. yazar, Asos Congress 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2018, İstanbul
 • Kamu Alanlarında Bulunan İ̇nterakif Reklam Panoların Sosyal FarkındalıkOluşturmadaki Rolü,Asos Congress 5. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2018, İstanbul
 • DİJİTAL MEDYANIN SAYFA TASARIMINA VE OKURA ETKİSİ, Taras Shevchenka 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019, İzmir
 • KÜLTÜR-REKLAM ETKİLEŞİMİ, : Karadeniz 6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Sinop,2021
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • -
 • Diger Bildiriler
 • -
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • -
 • Diger kitaplar
 • Gri Alan Tasarım, Norm, Karmaşa, Dijital Dönüşümün İzi, "Bir Dijital Kültür Ögesi Olarak E-Yayıncılık", Editörler: Ali Güney, Ahmet Melih Karauğuz, 78-97, 2021, İnsan Yayınları, İstanbul
Sanat Etkinlikleri
 • FARKLI VE BİRLİKTE III KÜTAHYA ULUSAL JÜRİLİ KARMA SERGİ, 2015, Dumlupınar Üniversitesi, 2015
 • Engravist Uluslararası Baskıresim Etkinlikleri, Yüksel Sabancı Sanat Merkezi - Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2016
 • Uluslararası İstanbul Gravürleri Sergisi, Yıldız Teknik Üniversietsi, 2016
 • II. ULUSLARARASI AKDENİZ’DE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU VE KÜLTÜR SANAT ÇALIŞTAYI, Karma Sergi, 2017, Antalya
 • 3. Uluslararası Akdeniz’de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı (IMFARTS), Karma Sergi, Antalya, 2018
 • VII. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu kapsamında EXHIPORT Kağıt İşler Karma Sergisi, Mazi, Serigrafi, Pinelo Art Gallery, Paris, Fransa, 2018
 • 5. Asos Congress Sempozyumu Kapsamında Uluslararası Karma Sergi,Gerçeğin İzdüşümü, Dijital Manipülasyon, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2018
 • 3. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT, MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Sergi, Yeniden Doğuş, Dijital Manipülasyon, Kayaşehir Hilton Hotel, İstanbul Bilim ve Akademisyenler Derneği, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2018
 • Mekan ve Biçim Uluslararası Karma Sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, 'Bakış Açısı' Dijital Manipülasyon, İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, 11-22 Şubat 2019
 • 'Dönüşüm' Uluslararası Karma Sergi, İsimsiz, Linol Baskı, Kırgızistan - Türkiye Manas Üniversitesi, 29 Nisan - 17 Mayıs 2019, Bişkek, Kırgızistan
 • FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Edirne Devecihan Kültür Merkezi Sanat Galerisi, FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü, 15-31 Ocak 2020
 • TBMM’nin Açılışının 100. Yıl Anısına Dijital sergi, FSMVÜ, İstanbul, 2020
 • Uluslararası Sanat Tasarım Konferansı PErformans Sergisi, "Sanatın İyileştirici Gücü" Poster Buca Eğitim Fakültesi, İzmir,14 Nisan 2021.
 • International Congress on Social Sciences for Sustainability, Online Sergi, "365 Gün" Poster, 9 Nisan-30 Mayıs, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2021
 • 5th INTERNATIONAL CONGRESS OF ART, DESIGN AND FASHION, "Kimlik" Poster, Online Sergi, Florence - Italy15 April 2021
 • What Unites Us 2. Online Exhibition April 27 Word Design Day, "Balance" Poster, 2021
 • INTERNATIONAL MEDITERRENEAN FRIENDSHIP EXHIBITION, "Friendship" Poster, FSMVÜ, 2021
 • EKİNOKS,Uluslararası SERGİ HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ONLİNE, 21.03.2022
 • 8 MART - ME Uluslararası SERGİ 8 MART ONLİNE 08.03.2022
 • Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu ANIN YOLCULUĞU Uluslararası SERGİ ONLİNE 16.01.2022
 • KAPIDAĞ BİENALİ Uluslararası SERGİ BANDIRMA 15.12.2021
 • 4. Uluslararası AKDENİZDE GÜZEL SANATLAR SEMPOZYUMU, DUYDUM Uluslararası SERGİ ONLİNE 28.11.2021
 • 18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ KARMA SERGİ VE SEMPOZYUM, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ, 18 MART2022
Projeler
 • 1. ULUSLARARASI POSTER SERGİSİ "POSTERİST" PROJE KOORDİNATÖRÜ, FSMVÜ, İSTİKLAL SANAT GALERİSİ, 23.06.2022
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
2 GRT19253 Grafik Tasarım Tarihi Grafik Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi
3 GRT19315 Yayın Grafiği Tasarımı Grafik Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi
4 GRT19477 İnformasyon Grafiği Grafik Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi
3 GRT19316 Dijital Yayınlar Grafiği Grafik Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi
4 GRT19418 Bitirme Projesi Grafik Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi
YL GTE22502 Grafik Tasarım Atölyesi I Grafik Tasarım AnaSanat Dalı FSMVÜ
SY GTE22611 Grafik Tasarım I Grafik Tasarım AnaSanat Dalı FSMVÜ
2 GRT19234 Yayın Grafiği Tasarımına Giriş Grafik Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi
1 GRT22161 Bilgisayarda Tasarım Programları I Grafik Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi
YL GTE22550 Geleceğin Tasarım Uygulamaları Grafik Tasarım AnaSanat Dalı FSMVÜ
SY GTE 22681 İnteraktif MedyaTasarımı Grafik Tasarım AnaSanat Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
YL GTE22507 Grafik Tasarım Atölyesi II Grafik Tasarım AnaSanat Dalı FSMVÜ
İletişim
 • AdresAlemdar Mah. Alemdar Cad. No:13 Fatih / İstanbul - Gülhane Yerleşkesi
İletişim Formu